Yo! WhatSUP heter Svenska Kanotförbundets nya SUP-satsning för barn och ungdomar, ett projekt möjligt tack vare stöd från RF och Svenska Spel.