Arbetsplikt

I syfte att underhålla och ständigt förbättra Tullinge Kanotförenings verksamhet finns en arbetsplikt för medlemmarna. Med arbetsplikt fördelas föreningens nödvändiga arbetsinsatser mellan medlemmarna. På så sätt kan vi fortsätta utvecklas och förbättras. De som under året utför minst 8 arbetstimmar för föreningens räkning får en rabatt på maximalt 600 kr på medlemsavgiften under nästkommande år.

Arbetslistan

Inför varje säsong publiceras en arbetslista på hemsidan. På denna lista kan medlemmar skriva upp sig på olika uppdrag/aktiviteter i föreningen. För att läsa och skriva i listan behövs en inloggning. Denna skickas ut till alla medlemmar som lämnat in uppgift på aktuell e-postadress. Det går även bra att kontakta es.to1721431876nakeg1721431876nillu1721431876t@nat1721431876silst1721431876ebra1721431876 så skickar vi ut inloggningsuppgifter på nytt.

Arbetslistan består av 7 st flikar: Arbetsdagar, Klubbplatsen etc. Under respektive flik finns en lista på arbetsuppgifter. De flesta arbetsuppgifter är enkla och kräver ingen större ”paddlingserfarenhet”. Exempel på uppgifter att göra är gräsklippning av kanotplatsen, medverkande på arbetsdagar och medhjälpare vid prova-på-paddling. Länk till arbetslistan.

Först till kvarn gäller för alla arbetsuppgifter. Listan är öppen för inmatning till ett visst datum varje säsong. Därefter kommer listan bara att vara tillgänglig för läsning.

Gör så här: Skriv upp namn, telefon och e-post vid den aktivitet du vill delta i. Om du har några frågor, behöver hjälp, alternativt inte vill lämna ut kontaktuppgifter kontakta då es.to1721431876nakeg1721431876nillu1721431876t@nat1721431876silst1721431876ebra1721431876