På grund av brist på ledare så kan vi inte erbjuda separat barn- och ungdomsverksamhet denna säsong. Barn och ungdomar är välkomna att paddla med målsman i samband med medlemspaddlingen på onsdagar.

Om vi kan få föräldrar eller andra vuxna att hjälpa till med att hålla i barn- och ungdomspaddling så kan vi starta denna verksamhet igen.

Alla simkunniga barn från 9 år och uppåt är välkomna att under onsdagkvällar lära sig paddla och att utvecklas i paddlingsteknik. Kom gärna tillsammans med era föräldrar!

Onsdagar kl. 18:30 – 20:00 under maj-september, för aktuell info se aktivitetskalendern eller föreningens Facebook sida.

Kom gärna 10-15 min före passets början så att alla hinner byta om och plocka fram utrustningen för att vi ska komma ut på vattnet så snabbt som möjligt.
Grinden hålls öppen i början av passet, ca 18:15–18:45, eventuellt längre om vi har funktionär som stannar på land.

Aktiviteten sker samtidigt som vår övriga medlemspaddling. TKF:s ambition är att det ska finnas ledare på plats som kan möjliggöra anpassad träning för olika grupper utifrån erfarenhet och färdighet. Vi välkomnar också att föräldrar deltar i paddlingen eller hjälper till vid bryggan. Vid stort intresse utav deltagare och ledare så kan vi på sikt komma att utöka med ytterligare 1- 2 träningstillfällen per vecka. 

Ungdomsledare: Vakant

För mer information kontakta Peter Karlsson, es.to1721583333nakeg1721583333nillu1721583333t@ret1721583333ep1721583333.