Regler för uthyrning av havs-/forskajak till medlem i TKF

 • Uthyrning får endast ske till medlem i Tullinge Kanotförening
 • Avtalet avser endast följande kajaker:
  Enmans havskajaker: 31 Reval, 32 Mari, 59 Barracuda, 71 Touryak 500
  Tvåmans havskajaker: 60 Tandem Maxi K-2, 61 WK640 exp K-2, 70 Tandem Maxi K-2
  Enmans forskajaker: 33 Chopper, 34 Cyclone
 • Bokning av kajak görs i bokningkalendern som finns på anslagstavlan i stora containern, skriv in tid, namn och telefonnummer i kalendern vid bokning
 • Maxlängd för uthyrning är 5 dygn
 • Priset för enmans havskajak är 100kr/dygn dock max 300kr per uthyrning och kajak
 • Priset för tvåmans havskajak är 150kr/dygn dock max 500kr per uthyrning och kajak
 • Priset för forskajak är 50 kr/dygn dock max 150 kr per uthyrning och kajak
 • I hyran ingår kajak, kapell, flytväst, paddel, kanothållare
 • Hyresavgiften betalas till förenings bankgiro 5550-3023 notera hyra havs- eller forskajak samt tidsperiod och personens namn/medlems nr
 • Besiktiga kajaken noggrant före och efter uthyrning samt notera eventuella skador och fel på baksidan av hyresavtalet
 • Ett avtal per kajak och uthyrning, originalet skall sättas in i uthyrningspärmen som finns vid anslagstavlan i flytvästrummet/stora containern, avtal att fyllas i finns i plastficka i pärmen

Ansvar och försäkring

Att paddla kajak är juridiskt jämförbart med att framföra vilken annan fritidsbåt som helst, och sker därför helt och hållet under ditt eget ansvar och på din egen risk.

Hyrd utrustning ska återlämnas i ursprungligt skick och antal. Vid skadad eller förlorad utrustning är du ersättningsansvarig. Våra försäkringar skyddar inte dig. Ett tips är att kontrollera vad din egen hemförsäkringen täcker. Utrustningen ska vara väl rengjord vid återlämnandet.