TKF har ca 80 kanot förvaringsplatser för uthyrning till föreningens medlemmar

 • Föreningen har lediga förvaringplatser för uthyrning.
 • De flesta platserna är anpassade för kajaker och endast ett fåtal platser finns för canadensare. 
 • Sedan hösten 2017 kan vi erbjuda förvaringsplatser för kajaker/surfskis med en längd upp till ca 650cm.
 • Medlemskap i föreningen krävs för att få hyra en förvaringsplats.
 • Kanotplatserna hyrs årsvis.
 • Kanot och förvaringsplats skall märkas med namn och telefonnummer på den som hyr platsen.
 • Förvaringsplatser som efter den 1 maj fortfarande är omärkta samt obetalda, kommer att betraktas som uppsagda och finnas tillgänglig för andra medlemmar. 
 • Eventuell uppsägning av kanotplats skall göras senast 15 april och därefter skall kanot snarast flyttas, dock senast 30 april.
 • Avgift för kanotplats skall betalas senast 30 april.
 • Privata kajaker omfattas inte av föreningens försäkring. Ägare till privata kajaker bör se över sitt försäkringsskydd, många hemförsäkringar gäller inte för kajaker.
 • För att kontrollera tillgång på lediga förvaringsplatser, samt bokning av plats, kontakta: Peter Karlsson, es.to1721912024nakeg1721912024nillu1721912024t@ret1721912024ep1721912024, tfn 070 – 424 83 74