TKF har ca 80 kanot förvaringsplatser för uthyrning till föreningens medlemmar

 • Föreningen har lediga förvaringsplatser för uthyrning.
 • De flesta platserna är anpassade för kajaker och endast ett fåtal platser finns för kanadensare. 
 • Vi har även ett fåtal förvaringsplatser för kajaker/surfskis som är längre än 550 cm men kortare än 650cm.
 • Medlemskap i föreningen krävs för att få hyra en förvaringsplats.
 • Kanotplatserna hyrs per kalenderår.
 • Kanot, förvaringsplats samt eventuell lös utrustning såsom paddel, flytväst och kanotvagn skall märkas med namn och telefonnummer på den som hyr platsen.
 • Om behov finns för att byta förvaringsplats, kontakta då peter@tullingekanot.se .
 • Förvaringsplatser som efter den 1 maj fortfarande är omärkta samt obetalda, kommer att betraktas som uppsagda och finnas tillgänglig för andra medlemmar. 
 • Eventuell uppsägning av kanotplats skall göras senast 15 april och därefter skall kanot snarast flyttas, dock senast 30 april.
 • Avgift för kanotplats skall betalas senast 30 april.
 • Privata kanoter och annan privat lös utrustning omfattas inte av föreningens försäkring.
  Ägare till privata kajaker bör se över sitt försäkringsskydd, många hemförsäkringar gäller inte för kajaker.
 • För att kontrollera tillgång på lediga förvaringsplatser, samt bokning eller byte av plats, kontakta: Peter Karlsson, peter@tullingekanot.se, tfn 070 – 424 83 74