Ett sammandrag, av Kjell Isaksson

Allmänt

Den 20 september 1990 bildas Tullinge Kanotförening efter att en verksamhet kallad Kanotpionjärerna i Tullinge bedrivit ungdomspaddling för ortens skolungdomar under våren och sommaren samma år. Kanotpionjärerna Zakari Peltonen och Kjell Isaksson, två fd landslagkanotister som träffades då de flyttat till Tullinge kunde genomföra första säsongen med starkt stöd från grannklubben KFK Södertälje samt avgörande draghjälp från ungdomarnas föräldrar, angränsande Tullinge Segelsällskap och nyckelpersoner på Botkyrka kommun. I den nya föreningens styrelse ingick Hans Rickardsson som ordförande, Anja Widén, Barbro Ekman, Lars Nilsson, Majken Månsson, Lars Nyholm, Sören Woxell och Eva Lindbladh samt ovan nämnda Peltonen och Isaksson. De föreningsstadgar som upprättades då gällde under föreningens första 25 år.

Antalet medlemmar uppgick vid den formella föreningsstarten till 27 stycken och var från näraliggande ort. Medlemsantalet i TKF uppgår idag till ca 500 där medlemmarna kommer från en radie på 2-3 mil runt Tullinge. Föreningen har utvecklast starkt genom den intressevåg som kajak haft under senaste årtionden och är en av Tullinges största föreningar. Till detta ska nämnas den betydels som den öppna nybörjarpaddlingen haft. Den etablerades under Arne Hyckenbergs tid som ordförande och är en väsentlig motor i föreningens tradition och medlemsbas. Efter 25 år har nu föreningen fått sin första kvinnliga ordförande genom Christina Nylén.

Föreningens logotyp

Som ny förening behövdes förutom ett namn även en logotype. Det utlystes en tävling varvid det vinnande förslaget var inspirerat av en medlem och konstnär med anknytning till Solbacka. Logon blev en lugnt paddlande canadensare och gick i färgerna blått, grönt och gult. Färgerna symboliserade vatten växtlighet och sol. Till 15-års jubileumet uppgraderades loggan till den nuvarande som symboliserar kajak, fart och uppåt strävan. Färgerna är desamma, men i tävlingssammanhang har det redan från början alltid varit rött och svart.

Kanothuset

Under Kanotpionjärernas första säsong lånades konter från Södertälje och kördes fram och åter till varje träningspass. Sommaren 1990 och följande säsong höll verksamheten till inne hos Seglarscouternas slip bredvid Segelsällskapet. Då föreningen bildats och en budget upprättats införskaffades raskt två begagnade transport containers (de som idag är bärande stomme för kanotladan med de två stora garageportarna). De stod till en början på parkeringen bredvid Scouternas slip och fylldes snabbt med införskaffade och skänkta begagnade kanoter.

Samma säsong drog HSB igång en segelsatsning som kom att bedrivas vid samma slip. Det uppstod en hel del samarbete och en fråga var t o m uppe ifall kanotsegling skulle bli en del av TKF´s verksamhet. Pionjärerna kände sig dock mest hemma i kanoter och då det så småningom även uppstod trångboddhet beslöt styrelsen att tacka ja till Segelsällskapets erbjudande att flytta in på området söder om dem. Därmed flyttdes containrarna in där de står idag tillsammans med ytterligare flera dito.

Den nya ytan var den nedlagda flygflottiljens övnings- och rekreationsområde som behövde en ny hyresgäst med hög närvaro. I erbjudandet följde sommarvatten, el, befintliga bryggor, staket, oklar gräns mellan fast mark och vatten, mycket sly och vass samt allsköns skräp och bråte där det sista kvarlämnade skrotet forslades bort nu inför 25 årsjubileet. Någon kanske skulle kunna räkna ut hur många frivilliga arbetstimmar som lagts ner på att ställa kanotplatsen i det fina skick den är idag.

Kanoter

Kanoter och kanoter och åter kanoter ! Från de första slantarna som drogs in genom deltagaravgifter under pionjärtiden och hela vägen har föreningen prioriterat införskaffning av kanoter som passar medlemmarans inriktning. Eftersom föreningen startades av tävlingskanotister präglades verksamhetet till en början av detta varvid både tränings- och tävlingskanoter införskaffades. Med tiden och med nya medlemmar kom inriktningen att även inkludera skärgårdspaddling och kombinerad tur-/träningspaddling. Idag har föreningen drygt 50 kanoter som passar för alla intressen. Flertalet av kanoterna har köpts in i föreningens tävlingsfärger rött och svart.

Styrelsen har visat stor skicklighet i att söka bidrag till införskaffande av kanoter som inrikta dessa mot medlemmarans intresse. Det totala antalet kanoter på TKF´s anläggning är drygt 100 inklusive privatägda.

Tävlingsframgångar

TKF har ända från starten haft en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Det har satt sitt avtryck inte minst i de tävlingsframgångar som Louise Söderlund och Sofia Bodner haft. Där finns SM medaljer och även landslagsuppdrag på juniornivå. TKF har dock haft en gräns för elitsatsning och istället haft sin verksamhetsfokus mot motion, långlopp samt ungdomspaddling. I S:t Erikspaddeln har TKF under hela sin tid varit en aktiv deltagare och har som bäst placerat sig som 2:a klubb i Stockholm.

Klubbens medaljskörd:

VM väntar vi på

JNM 1 brons

JSM 1 guld 1 silver 1 brons

Det ska dock sägas att medaljskörden gjorts av medlemmar som tävlat för annan förening.

Övrig verksamhet

Föreningen arrangerar kanotskola för ungdomar varje sommar.

Förutom deltagaravgifter vid träningsläger, medlemsavgifter och bidrag så har en väsentlig del av TKF´s inkomster under de första 15 åren kommit från arrangerandet av Tullinge Centrums marknadsdagar. Förutom inkomsterna och trevlig samvaro för föreningens medlemmar fyllde marknadsdagarna en viktig funktion i att fånga Tullingebornas intresse för kanotsporten.

/ Kjell Isaksson