Anmälan stängd för i år. Öppnar igen 2025-04-01

Medlemsavgifter för 2024

Nedan avgifter avser befintliga medlemmar som INTE arbetat ideellt föregående år

  • Enskild medlem, ungdom: 200 kr, t.o.m. det kalenderår man fyller 17 år
  • Enskild medlem, vuxen: 900 kr, fr.o.m det kalenderår man fyller 18 år
  • Familjemedlemskap: 1100 kr, 1-2 vuxna + hemmavarande barn upp till 17 år eller så länge de är studerande. Alla medlemmar i familjen ska vara boendes på samma adress.  Alla medlemmar i familjen måste lämna ansökan. Kryssa även i ”Familjemedlemsskap”.

Avgift för kanotplats

  • Kajak (K1), 400 kr/år
  • Canadensare (C1/C2), 500 kr/år

Avgift för nyckel är 800 kr

Varav 400 kr är deposition och återfås när nyckeln återlämnas.

Ideellt arbete i föreningen ger rabatterad medlemsavgift

Arbete för föreningen under detta år kommer att ge rabatt på kommande års medlemsavgift.
Medlemmar som hjälper till minst 8 tim vid klubbaktiviteter, städdagar m.m. kommer få en rabatt på maximalt 600 kr/hushåll.

Om medlem som arbetat 20 timmar eller mer för föreningen är rabbaten för enskild medlem 900 sek och för familjemedlemskap 995 sek.

Se arbetslistan för mer info hur du kan hjälpa föreningen och samtidigt får rabatt på medlemsavgiften nästa år. Inloggningsuppgifter och lösen står på utskicket i samband med årsavgiften. Är du ny medlem, maila till es.to1721579151nakeg1721579151nillu1721579151t@nat1721579151silst1721579151ebra1721579151 för mer information.

TKF skickar information om årets medlemsavgift med ev.”arbetsrabatt” samt inbetalningskort/faktura i mars månad. Medlemsavgiften skall sedan vara betald senast sista april 2023

Eventuella frågor kring medlemskap, uppsägning av medlemskap, avgifter samt inbetalning skickas till: es.to1721579151nakeg1721579151nillu1721579151t@mel1721579151dem1721579151