Ansökan för medlemskap är nu stängd för 2023. Ni som anmält er till kölistan meddelas i turordning om det blir eventuella avhopp.

Medlemsavgifter för 2022 (Höjning aktuell 2023)

Nedan avgifter avser:

  • Nytt medlemskap (nya medlemmar betalar rabatterad avgift första året)
  • Förnyelse av medlemsavgift för befintliga medlemmar som arbetat ideellt föregående år (se information om ideellt arbete nedan)

Enskild medlem, ungdom: 200 kr, t.o.m. det kalenderår man fyller 17 år

Enskild medlem, vuxen: 300 kr, fr.o.m det kalenderår man fyller 18 år                               

Familjemedlemskap: 500 kr, 1-2 vuxna + hemmavarande barn upp till 17 år eller så länge de är studerande. Alla medlemmar i familjen ska vara boendes på samma adress. Alla medlemmar i familjen måste lämna ansökan. Kryssa även i ”Familjemedlemsskap”.

Nedan avgifter avser befintliga medlemmar som INTE arbetat ideellt föregående år

  • Enskild medlem, ungdom: 200 kr, t.o.m. det kalenderår man fyller 17 år
  • Enskild medlem, vuxen: 700 kr, fr.o.m det kalenderår man fyller 18 år
  • Familjemedlemskap: 900 kr, 1-2 vuxna + hemmavarande barn upp till 17 år eller så länge de är studerande. Alla medlemmar i familjen ska vara boendes på samma adress.  Alla medlemmar i familjen måste lämna ansökan. Kryssa även i ”Familjemedlemsskap”.

Avgift för kanotplats

  • Kajak (K1), 400 kr/år
  • Canadensare (C1/C2), 500 kr/år

Avgift för nyckel är 500 kr

Varav 300 kr är deposition och återfås när nyckeln återlämnas.

Ideellt arbete i föreningen ger rabatterad medlemsavgift

Arbete för föreningen under detta år kommer att ge rabatt på kommande års medlemsavgift.
Medlemmar som hjälper till minst 6 tim vid klubbaktiviteter, städdagar m.m. kommer få en rabatt på maximalt 400 kr/hushåll.

Se arbetslistan för mer info hur du kan hjälpa föreningen och samtidigt får rabatt på medlemsavgiften nästa år. Inloggningsuppgifter och lösen står på utskicket i samband med årsavgiften. Är du ny medlem, maila till arbetslistan@tullingekanot.se för mer information.

TKF skickar information om årets medlemsavgift med ev.”arbetsrabatt” samt inbetalningskort/faktura i mars månad. Medlemsavgiften skall sedan vara betald senast sista april 2021.

Eventuella frågor kring medlemskap, uppsägning av medlemskap, avgifter samt inbetalning skickas till: medlem@tullingekanot.se