Med bidrag från Svenska Kanotförbundet anordnades helgen 18–20 augusti 2023 en träff där drygt trettio deltagare från tre föreningar samlades för att paddla tillsammans i Åmsele.