Nyligen arrangerade Umeå Kanotklubb en utbildning i GSRT och Havskajakledare – på engelska. Utbildningen är ett exempel på projekt som Kanotförbundet är med och stöttar för att öka mångfalden i ledarskapet inom svensk kanot.