Den rådande utvecklingen av elpriser påverkar alla idrottsföreningar på ett eller annat sätt och för många har priserna inneburit en tuff situation. Nu kommer RF med konkreta tips på vad ni som förening kan tänka på.