Tävlar ni i nya vatten under sommaren? Gör ni härliga utflykter med familjen och paddlar på nya platser? Tänk på att det kan finnas smittor som till exempel kräftpest på den plats du besöker. Då finns risk att du och din utrustning ofrivilligt tar med smittan – eller sporer och larver från någon invasiv art till nya vatten. Det kan bli förödande för vattendragen för lång tid framöver – och påverkar också vår möjlighet att få paddla här i framtiden.