Transportstyrelsens samarbetsorgan Sjösäkerhetsrådet verkar och arbetar aktivt för att skapa ett säkrare båtliv. Sjösäkerhetsrådets årsrapporter innehåller bland annat olycksstatistik för fritidsbåtar och nu kan du ta del av den.