Svenska Kanotförbundet arbetar kraftfullt vidare för att fler ska kunna förverkliga sina paddlingsdrömmar. Vi är därför stolta över att kunna berätta att kanotförbundet har beviljats bidrag från Svenskt Friluftsliv för att kunna genomföra tre projekt.