Tillsammans med andra vattenidrotter inom Riksidrottsförbundet är Svenska Kanotförbundet en del av anläggningsprojektet Arena Vattnet. Det gemensamma initiativet syftar till att stärka kunskap om och förutsättningarna för vattenidrotters anläggningar och utveckla koncept för hållbara och multifunktionella anläggningar för framtiden.