I startar idag Olympic Hopes 2022 och från Sverige deltar en liten trupp om fem sprintkanotister. Tillsammans med ungdomar från ca 40 nationer ska det göras upp i både K1 och K2.