RF har initierat ett nytt verksamhetsstöd för att nå fler äldre. Mellan den 15 mars och den 30 april kan föreningar söka om ett engångsstöd på 3000 kronor, men det finns möjligheter att få fortsatt stöd för en långsiktig satsning på äldre.