Allemansrätten ger oss en fantastisk möjlighet att komma ut i naturen. För oss som paddlar innebär det också att vi har ett ansvar att vara rädda om vår miljö, i och omkring vattnet. Detta budskap vill vi på Kanotförbundet sprida – till oss som paddlar, till dem som vi möter och de som kanske är nya i naturen. Därför har vi gjort en film som vi hoppas ska inspirera till en större medvetenhet och ett ökat ansvar för vår gemensamma arena. Vattnet och naturen.