Den anrika föreningen SCIF, som arrangerade OS 1912 i Stockholm, har instiftat ett nytt pris för att främja idrottsföreningar som uthålligt och över lång tid har bidragit till att aktiva har uppnått hög internationell nivå. Utmärkelsen kan gå till flera föreningar under samma år och är förenad med ett ekonomiskt bidrag på upp till 100 000 kronor per förening.