Vill er förening lära mer om styrelseuppdrag i en irländsk kanotklubb eller se hur man tränar kanadensare i Polen? Eller är det kanske hänga med havskajakledare i Frankrike som lockar? Sök till Erasmus+ Idrott Mobilitet senast 4 oktober 2023.