Svenska Kanotförbundet är en av de idrotts- och friluftsorganisationer som medverkat i forskningsprojektet Mistra Sport and Outdoors. Nu publiceras årsrapporten för 2023 och här uppmärksammas förbundets arbete med kursen Miljöengagerad paddling stort.