Havsspya, större rovmärla, svartmunnad smörbult och signalkräfta – det är några av de invasiva arter som finns i våra vatten, men som vi inte vill ha som paddelkompisar. Om du paddlar i olika vatten är det viktigt att rengöra kanot och utrustning så du inte sprider arter eller smitta som kräft- och laxpest från en plats till en annan. Vi måste hjälpas åt att förhindra spridningen – rapportera fynd På Havs och Vattenmyndighetens hemsida finns mer information om invasiva arter och smittor som dessa kan medföra. Här kan du också rapportera in eventuella fynd av invasiva arter. Kanske kan det vara en aktivitet för din förening eller på din tur – att söka och dokumentera arter, både som hör hemma omkring er, men framför allt sådant som inte hör hemma där. Och passa samtidigt på att strandstäda eller ta med plast och skräp. Vad gäller där du ska paddla? Sök information hos den lokala länsstyrelsen om vad som gäller där du ska paddla, så bidrar du till att skydda vatten och biologisk mångfald. Du kan också läsa mer här på våra sidor om miljö.