”Guds hand”, bålrotation från sittknölarna, upptag och självmedvetenhet, livet under ytan och akvarellmåleri till sagostund – spännande inslag på årets skärgårdsläger för havskajakledare. Målsättningen är att lägret ska vara en mötesplats för alla kajakledare oavsett var du är aktiv. I centrum står kunskap, nätverkande och att ha roligt tillsammans.