Forskning, samverkan och aktiviteter i praktiken för ökad hållbarhet inom idrott och friluftsliv. Möten mellan forskare, myndigheter och frilufts-/idrottsorganisationer. Massor av idéer, tankar och möjligheter.