Svenska Kanotförbundet gör en kartläggning av våra föreningars verksamhet för vuxna, genom en enkät. Svarande föreningar har chans att vinna 10 000 kr i föreningsbidrag.