Svenska Kanotförbundet har nu valt ut fem föreningar till storsatsningen mot barn- och ungdomsverksamhet i SUP. Det blir en riktad satsning mot att stärka klubbar i Skåne och Uppland, en satsning som möjliggörs genom RF och Svenska Spels Rörelsefonden.