Svenska Kanotförbundets kraftsamling för att skapa en offensiv utvecklingsmiljö för seniorer i Jönköping är inne på sitt tredje år och flera viktiga faktorer för att fortsatt kunna erbjuda bra förutsättningar har fallit på plats. Nu öppnar vi upp för en ny ansökningsomgång, sista datum för ansökan är satt till 5 april.