Svenska Kanotförbundet kraftsamlar för att skapa en offensiv utvecklingsmiljö för seniorer i Jönköping. Hösten 2022 startade verksamheten upp inom ramen för Elitcenter JKPG och nu öppnar vi upp för en ny ansökningsomgång, sista ansökningsdatum är satt till 24 mars.