Som medlem i Svenska Kanotförbundet är föreningen en del av svensk idrott och Riksidrottsförbundet (RF) och har rätt att söka de stöd som fördelas till idrotten. Läs mer och ansök senast 30 april.