Under vecka 14 skickades årets medlemsinformation och inbetalningskort för 2016 ut till medlemmarna. Vi hoppas naturligtvis på en aktiv och fin säsong där vi fortsätter lägga krut på onsdagarna. Se allt som planeras i vår kalender och på Facebook. Nytt för i år är att vi kommer ha en särskild ledare för ungdomar, Sofia Bodner. Träning kommer ske 18.30-19.30 på onsdagarna. Under vintern har kommunen i sitt arbete med att iordningsställa Madens naturområde rensat upp sly och buskar i anslutning till klubbplatsen. Vår klubbplats kommer i och med detta att bli ljusare och trevligare. Just nu arbetar styrelsen med en ansökan om bygglov för att kunna erbjuda fler kanotplatser i nya containrar. Vi återkommer angående besked. Vi kommer också under säsongen att få nytt staket och ny grind till klubben. Arbetet med att utveckla en prototyp för en brygga som underlättar för medlemmar som har fysiska svårigheter att ta sig i och ur kanoter fortgår. Vi hoppas få den på plats under säsongen.

Med vänlig hälsning

Christina