Under mer än 25 år har vi gemensamt byggt en stark kanotförening i Tullinge. Vi är idag ungefär 580 medlemmar och därmed en av Sveriges största kanotförening. Det fina läget vid Tullingsjöns sydspets har förstås betytt mycket för föreningens utveckling och särprägel. Det ostörda läget med paddling, sol, bad och egen strand är svårslaget. För många av oss har kanotföreningen blivit en oas i skuggan av en stressig storstad. 

Att bevara och utveckla detta kräver förstås att vi hjälps åt. Vi behöver ständigt ett förnyat engagemang där många gör sin bit och ingen behöver köra slut på sig. Hur ska framtidens Tullinge Kanotförening se ut? Det är beslut och processer som alla medlemmar måste vara med och ta ansvar för.

Inför 2017 kommer det att ske en förnyelse i styrelsearbetet. Fyra ledamöter i styrelsen ska väljas och vår nuvarande ordförande lämnar sin plats. Det ges därför utrymme för nya krafter att vara med och forma framtiden. 

Njuter du av paddlingen och närheten till Tullingesjön? Uppskattar du den profil föreningen har? Då behöver vi dig i arbetet för vi måste vidare in i framtiden. 

 Tag kontakt med valberedningen eller någon i styrelsen och berätta vad du vill hjälpa till med. 

Styrelsen: es.to1721590392nakeg1721590392nillu1721590392t@nes1721590392leryt1721590392s1721590392

Valberedningen: moc.a1721590392ilet@1721590392nossk1721590392asi_l1721590392lejk1721590392