Skepp o’hoj! Det är snart sommar och återigen dags för sjöskola!

Under förra sommmaren gick de två ungdomsorganisationerna Sanct Botvids scoutkår och Tullinge kanotförening ihop för att skapa Tullinge sjöskola. Den kombinerade verksamheten under fjolåret blev av allt att döma lyckad, och därför är vi glada att kunna erbjuda ytterligare ett år med detta samarbete!

Läs mer här:  https://stbscout.se/sjoskolan/