I år kör vi sjöskola på segelområdet och Tullinge kanotförenings områden som vanligt.

Sjöskolan kommer gå under tre veckor, vecka 24, 25 och 26.

Alla som är medlemmar i STB och Kanotklubben  kommer att kunna anmäla sig till sjöskolan från och med den 10 mars.

Frågor om sjöskolan både från ledare och föräldrar kan skickas till es.tu1716772732ocsbt1716772732s@nal1716772732oksoj1716772732s1716772732

Läs mer och anmäl dig här: stbscout.se/sjoskolan

Bosse