I år kör vi sjöskola på segelområdet och Tullinge kanotförenings områden som vanligt.

Sjöskolan kommer gå under tre veckor, vecka 24, 25 och 26. 

Alla som är medlemmar i STB och Kanotklubben  kommer att kunna anmäla sig till sjöskolan från och med den 10 mars.

Anmälan och all information om sjöskolan går att hitta på https://sjoskolan.stbscout.se.  

Frågor om sjöskolan både från ledare och föräldrar kan skickas till es.tu1720898976ocsbt1720898976s@nal1720898976oksoj1720898976s1720898976

 // Bosse