Nu kör kommunen igång restaurering av våtmarken Maden. Detta kommer påverka kanotplatsen under en tid. Troligtvis fram till årsskiftet.