Ett 40-tal medlemmar samlades i Falkbergsskolans matsal till årsmöte och efterföljande italienska middag med föredragning om paddling i Alaska av Lazze Nilsson.

Styrelsen redovisade verksamhetsåret 2016 som varit ett bra år med rekord i antal nya medlemmar, investering i bl.a. en ny brygglösning för att möjliggöra för fler att komma i och ur kajakerna, satsningar på klubbplatsen med ny grind, staket och upprensning i vattnet med hjälp av kommunen. Flera tävlingar har arrangerats och ungdomsverksamheten har organiserats upp med en särskild ungdomsledare. Intäkterna har ökat något och den populära kanotskolan har gått på plus. Flera investeringar har gjorts och ekonomin är stabil. Årsmötet gav sittande styrelse ansvarsfrihet. Inför 2017 föreslog styrelsen att arbetet med att planera för ny container, tävlingar, onsdagspaddlingar, prova-på-paddlingar och ungdomsverksamhet fortsätter. Klubben är i fortsatt behov av fler aktiva medlemmar som kan hjälpa till i de olika aktiviteterna. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2018 antogs av årsmötet. Nya val gjordes: ordförande: Christina Nylén, ordinarie ledamöter: Marine Andersson, Thomas Zachrisson och Mikael Bodner, suppleanter: 

Roger Hammerin, AnnaStina Bokander och Staffan Wallström. Revisorerna valdes om och består av Lars-Göran Månsson och Tomas Lindegren. Till valberedning valdes Fredrik Arnelo och Per Stadigs.

/Christina