Årsmöte och Antagningsprocedur för nya medlemmar 2021

Som alla vet vid det här laget råder det corona restriktioner som påverkar hur vi kan samlas och hålla möten. Styrelsen menar att det bästa är att hålla Årsmötet utomhus när vädret tillåter och föreslår att TKF skjuter upp årsmötet på obestämd tid. Förhoppningsvis är både väder och smittläget stabilare då. Våra stadgar stipulerar att årsmöte skall hållas före utgången av mars månad och styrelsens förslag bryter således mot stadgarna men åberopar exceptionella förhållanden. Medlemmar som inte delar styrelsens förslag ombedes kontakta styrelsen snarast. 

Medlemsavgiften lämnas, som vanligt, oförändrad och fakturorna skickas ut runt 1 mars trots att inget årsmöte avhållits.

Medlemsanslutningen under förra våren och sommaren var ovanligt stor, vilket självklart var positivt, men styrelsen hade problem att administrera ansökningarna och att instruera nya medlemmar i regler och förordningar som gäller på kanotplatsen. Eftersom corona situationen är osäker också inför kommande säsong har styrelsen beslutat att styra upp ansökningsproceduren för att styrelsemedlemmarna ska klara av att organisera antagningarna.

Vi har tittat på hur andra föreningar gör.

Proceduren delas upp i ett antal steg:

  1. Vi öppnar på nytt upp för nya ansökningar under februari. Ansökningarna görs via Tullinge kanotförenings hemsida och formuläret för ansökan om medlemskap via Idrott on Line, liksom tidigare.
  2. I samband med ansökan om medlemskap ska en köavgift på 100 kr betalas in till klubbens kontonummer: Bg 5550-3023, för att kötiden ska börja räknas. Ansökningarna hanteras i en kö där datum för inbetalning av köavgiften bestämmer platsen i kön. Inbetalning av köavgift avser även en hel familj. 
  3. När ansvariga i klubben har möjlighet, kommer de 10-15 med längst kötid, alla familjemedlemmar inräknade, inbjudas till en gemensam introduktionskväll, med start i början av Maj. Samtliga familjemedlemmar skall delta.
  4. I samband med introduktionskvällen betalas den fulla medlemsavgiften och de som vill ha nyckel och kanotplats betalar också för dessa vid samma tillfälle. Lämpligen via swish, alternativt kunna uppvisa kvitto på betalningen elektroniskt. Nycklar delas enbart ut under dessa introduktionstillfällen. Efter genomgången introduktion har de nya medlemmarna full tillgång till kanotplatsen och medlemskvällarna på onsdagar.

Styrelsen
Tullinge kanotförening