Välkommen till Värnamo för en lekfull tävling på Lagans lilla fors och strömmande vatten lördag 12 augusti 2023. All utrustning finns att låna på plats – ingen kostnad eller startavgift.