Forskning, miljöengagemang och paddling möts i ny utbildningssatsning. Genom ett unikt samarbete mellan fyra forskare och Svenska Kanotförbundet har den första kursen i miljöengagerad paddling genomförts. Och konceptet ger mersmak.