Hoppa till sidans innehåll

Vill du bli medlem?


Ansök om medlemsskap
För att bli beviljad medlemskap behöver du registrera dig enligt nedan och betala in medlemsavgift. Först därefter kan klubben godkänna medlemskapet.
  
Skicka in dina/familjemedlemmarnas personuppgifter till klubben. Enklast gör du det med detta webbformulär, följ anvisningarna nedan. Alternativt maila nedanstående uppgifter till This is a mailto link:
  • namn
  • personnummer (ååååmmdd-xxxx)
  • adress
  • telefonnummer
  • mailadress

  

Efter inskickad ansökan: 
Betala in medlemsavgift, avgift för nyckel och ev. avgift för kanotplats till föreningens bankgiro: 5550-3023, aktuella avgifter - följ länkAnge alltid minst namn, personnummer och e-postadress under "meddelande". För er som är intresserad av kanotplats, kontakta Peter Karlsson innan betalning på tfn 070 - 424 83 74. Detta för att kontrollera tillgång av lediga kanotplatser, samt bokning av plats. 
 
Vid uppsägning av medlemsskap, meddelas detta via mail till This is a mailto link.

    

Välj typ av medlemskap

Välj om du vill ta del av föreningens verksamhet som aktiv utövare eller endast ansöka om medlemskap i föreningen. För att utöva en idrott ska du markera kryssrutan för den idrotten under "Jag vill vara aktiv i följande idrotter". Det är möjligt att vara aktiv inom flera idrotter i föreningen, markera de du önskar vara aktiv inom.

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Ange dina personuppgifter

Du är under 18 år, ange minst en målsman