Hoppa till sidans innehåll

Ordningsregler


 

Tillträde till området och ansvar

Området är till för föreningens medlemmar. Huvudregeln är att ungdomar under 15 år får vistas på kanotplatsen i målsmans eller annan vuxens sällskap. Undantag från regeln kan göras efter överenskommelse med styrelsen eller ansvarig för ungdomspaddlingen.

Som vuxen medlem får du ta med upp till 4 gäster. Är du 15–17 år får du ta med upp till 2 gäster. Medlemmar under 15 år får inte ta med sig någon gäst. Medlem ansvarar för eventuell skada som gäst orsakar. Om medlemmen är minderårig ansvarar målsman.

Vill du vid något tillfälle ta med fler gäster kontakta någon i styrelsen.

Grinden skall alltid hållas stängd och låst, även då personer finns på området. Undantag från detta ges endast då föreningen har organiserad aktivitet som t.ex. prova-på-paddling, tävling-/arbetsdagar.

 

Nyckelinnehav

 • Endast medlemmar får ha tillgång till nyckel till kanotplatsen.
 • Nyckelinnehavaren får inte lämna området när gäster finns kvar.
 • Vid förlust av nyckel skall polisanmälan göras och kopia lämnas till nyckelansvarig i föreningen.
 • Målsman ansvarar för nyckel och för eventuella skador som barn och ungdomar orsakar.

  

Grillning/eldning

Använd gärna föreningens grillar men endast med grillkol/briketter. På klubbplatsen råder generellt eldningsförbud, pga att båtklubben ligger "väggivägg" med oss och förvarar eldfarligt materiel. Medtag eget grillkol/briketter.

Vill du grilla på kanotplatsen efter klockan 21:00, kontakta någon i styrelsen.

Använd inte engångsgrill på bryggor, bänkar och bord.

Kom ihåg att släcka samt göra rent grillen efter användning.

Ta med skräp och tomma påsar/förpackningar hem. På klubbplatsen finns det ingen soptunna.

Bryggan, klubbplatsen

Bryggan

Bryggan är endast avsedd för kajaker och bad. Bryggan är inte dimensionerad för förtöjning av båtar.

Området och bryggan är avsett för TKF:s medlemmar och vår verksamhet. Bryggan får användas för badning, men kanotister har företräde. Detta för att ge plats vid i och urstigning.

  

Följebåten

Föreningens följebåt är en del av vår säkerhetsutrustning och får endast användas till planerade föreningsaktiviteter och vid räddning. 

  

 

Vid paddling

 • Innan du paddlar antecknar du ditt namn och kanotens nummer i loggboken, gäller även gäster. - Barn under 15 år får endast paddla i vuxet sällskap.
 • Beakta den gyllene regeln vid vattensport KUS = Kunskap, Utrustning och Sällskap.
 • Flytväst skall bäras vid alla av Tullinge kanotförening (TKF) organiserade aktiviteter såsom prova-på-paddling, medlemspaddling, ungdomsverksamhet, tävlingar m.m. Flytväst rekommenderas även vid all övrig paddling.
 • Vid paddling i kallt vatten(vattentemperatur under 10 grader): Välj en stabil kajak, paddla nära land, ta med ombyte och mobil, paddla med sällskap.
 • Kolla alltid att kanoten är hel. Hittar du något trasigt så skriv ner felet och kanotens nummer på listan ”anmärkningar på kanot” som hänger på anslagstavlan.
 • Kajaker skall tömmas på vatten, saker och torkas av efter användning samt läggas in på avsedd plats.
 • Flytvästar samt kapell skall hängas upp på galge och på avsedd plats efter användning. Kapell ska vändas ut och in så att de kan torka lättare.
 • Kajaker skall alltid läggas så att rodret ligger fritt och inte mot mark eller brygga. I containern förvaras alltid kajakerna med rodret utåt.
 • En vattenfylld kajak skall tömmas i vattnet innan den lyfts upp på bryggan eller land.
 • Alla kajaker skall finnas på plats vid start av planerad aktivitet som prova-på-paddling, klubbtävlingar och instruktioner.

  

Utegymet

 • Utegymmet är till för alla våra medlemmar.
 • Skivstång/vikter hämtas och lämnas i rummet innanför omklädningsrummet/flytvästrummet.
 • Ungdomar under 18 år använder vikterna endast med förälder på plats.

  

Innan du lämnar klubbplatsen

 • Se till att ingen utrustning ligger kvar ute.
 • Vi är ALLA ansvariga för att sköta vår klubbplats samt utrustning och se till att inte obehöriga har tillträde till området.
 • Ansvaret att låsa får inte överlåtas på någon annan om man inte först kontrollerat att det är en medlem med egen nyckel. Denna person måste då uttryckligen ta över ansvaret att låsa containrar och grind.
 • Innan du låser kontrollera att belysningen är avslagen.
 • Vid låsning av containrarna är det viktigt att se till att låsbommen verkligen blir fastlåst. Kontrollera genom att prova att lyfta av låsbommen.
 • Håll kanotplatsen ren och ta med ditt skräp hem. Föreningen har ingen sophämtning.
 • Låt oss hjälpas åt att hålla kanotplatsen ren och i gott skick.

  

Toaletten

Toaletten ska alltid lämnas låst, toalettnyckeln finns och återlämnas i flytvästförrådet.

Har du frågor eller vill lämna synpunker på Klubbplatsen, hör av dig till: Mikael Morberg, 070 - 886 48 93, This is a mailto link

 

Uppdaterad: 19 FEB 2018 21:09 Skribent: Johan Norin
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Tullinge KF - Kanot
C/o Mikael Bodner, Källvägen 7
14654 Tullinge

Besöksadress:
Tullinge Strand
14640 Tullinge

Kontakt:
Tel: 0707898731
E-post: This is a mailto link

Se all info