Hoppa till sidans innehåll

Vill du bli medlem?


Ansök om medlemsskap
För att bli beviljad medlemskap behöver du registrera dig enligt nedan och betala in medlemsavgift. Först därefter kan klubben godkänna medlemskapet.
Skicka in dina/familjemedlemmarnas personuppgifter till klubben. Enklast gör du det med detta webbformulär, följ anvisningarna nedan, alternativt att motsvarande information skickas via e-post till This is a mailto link. Viktigt att tydligt ange namn, personnummer (ååååmmdd-xxxx), adress, telefonnummer och
e-postadress. 
Efter inskickad ansökan: 
Betala in medlemsavgift, avgift för nyckel och ev. avgift för kanotplats till föreningens bankgiro: 5550-3023, aktuella avgifter - följ länkAnge alltid minst namn, personnummer och e-postadress under "meddelande". För er som är intresserad av kanotplats, kontakta Peter Karlsson innan betalning på tfn 070 - 424 83 74. Detta för att kontrollera tillgång av lediga kanotplatser, samt bokning av plats. 

Vid uppsägning av medlemsskap, meddelas detta via mail till This is a mailto link.
Välj typ av medlemskap

Den idrott som du planerar att utföra i föreningen är den idrott som du ska kryssa i som aktiv. Det är möjligt att vara aktiv inom flera idrotter i föreningen.

Du kan alltid söka medlemskap i föreningen utan att utöva någon av dess idrotter och då kryssar du i "Jag ansöker endast om medlemskap".

Personuppgiftslagen
För de medlemmar som önskar vara aktiva inom en eller flera idrotter

Som medlem kommer föreningen, för att kunna administrera föreningen samt söka olika bidrag, söka tävlingslicenser, teckna försäkringar m.m., behandla följande personuppgifter om dig: namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör.

Mer information om personuppgiftslagen (PUL) och kraven på behandling av personuppgifter finns här.
Mer information om PUL och IdrottOnline finns här.

För de medlemmar som enbart ansöker om medlemskap

Som medlem kommer föreningen, för att kunna administrera föreningen, behandla följande personuppgifter om dig: namn, födelsedata, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret.

För att möjliggöra en säker identifiering önskar föreningen i sitt medlemsregister behandla även ditt personnummer. Genom att ange ditt personnummer i nästa steg samtycker du till att behandling av personnummer sker inom ramen för föreningens medlemsregister i IdrottOnline och för föreningsadministrativa åtgärder. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att kontakta föreningens IdrottOnline-administratör. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör.

Mer information om personuppgiftslagen (PUL) och kraven på behandling av personuppgifter finns här.
Mer information om PUL och IdrottOnline finns här.

Ange dina personuppgifter

Du är under 18 år, ange målsmans uppgifter

Postadress:
Tullinge KF - Kanot
C/o Mikael Bodner, Källvägen 7
14654 Tullinge

Besöksadress:
Tullinge Strand
14640 Tullinge

Kontakt:
Tel: 070 789 87 31
E-post: This is a mailto link

Se all info